Pay-kadry i płace

 Cykl szkoleń z ILEC


Prowadzone przez nas kursy z prawniczego języka angielskiego ILEC pozwalają na nabycie umiejętności językowych i porozumiewanie się na profesjonalnym poziomie z anglojęzycznym środowiskiem prawniczym. Kurs ten pozwala nabyć szereg praktycznych umiejętności. Jest szczególnie przydatny dla osób zajmujących się prawem międzynarodowym.

Na kursie poruszamy między innymi takie zagadnienia jak: cysja firm  i kontraktów - normy  prawne , prowadzenie negocjaci biznesowych, prawo spółek, dłużnik, prawo konkurencji, prawa konsumenta, prawo nieruchomośći, a także prawo pracy jak i ubezpieczenia transakcji. Na tej tematyce jednak nie kończy się prowadzony przez nas kurs ILEC. Jesteśmy w stanie sprawnie dostosować tematykę zajęć (uszczegółowić ją), do profilu przedsiębiorstwa, w którym słuchacze są zatrudnieni. 

Słuchacze na naszych zajęciach nabędą szereg praktycznych umiejętności związanych z konwersacją biznesową, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przygotowywaniem i omawianiem prezentacji, czytaniem i rozumieniem ze słuchu oraz sporządzaniem umów. Warto dodać, że zajęcia prowadzimy w oparciu o aktualne wzory umów stosowane w prawie międzynarodowym.